Det är Utrikesdepartmentet som sköter ackrediteringen och gör att du kommer med i deras officiella lista som delas ut till myndigheter och organisationer.

När du blivit ackrediterad får FPA tillgång till din ansökan om medlemskap. FPA tar upp din ansökan på ett styrelsemöte för att bevilja medlemskap i FPA.

När du har beviljats medlemskap kan du ansöka om ett officiellt presskort. Det är FPA som delar ut presskortet vilket även är ett ID - kort .

Presskortet är FPA´s egendom och skall lämnas tillbaka när man upphör som medlem eller inte längre bor i Sverige.

För att ansöka om nytt presskort när det är förlorat, krävs en polisanmälan från landet det förlorades i och en anmälan från Sverige, de båda skall skickas till UD och FPA.