DEN SAMLADE VÄRLDSPRESSENS FÖRENING

 

Foreign Press Association, FPA, är en internationell organisation som är etablerad i alla länder där utländska journalister och medierapportören är stationerade och verksamma för längre perioder. 

FPA är en politiskt oberoende förening som styrs av medlemmarna i FPA och har sitt kansli i Utrikes Departementets  press centers lokaler där medlemmarna har tillgång till nio arbetsstationer med Internet och telefoner, möjligheter till radiosändningar och TV inspelningar. FPA:s medlemmar representerar 45 länder och är därmed den samlade världspressen och den mest internationella förening i Sverige, vars medlemmar utgör Sveriges viktigaste länk till omvärlden. 

För att medlemmarna ska förkovra sig och bredda sin kunskap inom det Svenska samhället: vad är aktuellt, vilka är de nya trenderna, vad händer inom den politiska sfären, någon ny kulturhändelse, det senaste inom medicin och industrifronten osv. arrangerar FPA pressresor inom olika områden och till olika regioner inom Sverige.